سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

طراحی و اجرای تقدیر نامه ی لاکچری 

  نامه ای از ریاست محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم جمهوری اسلامی ابران جناب آقای دکتر روحانی

این نامه طی مراسمی به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی به رییس جمهور تقدیم گردید

این نامه از چرم طبیعی میش و نوشته ها به صورت لیزر بر روی آن به نمایش درآمده است.

namee

 

چاپ سربرگ های ریاست و معاونت کتابخانه ملی ایران

sarbarg